Ekologia

ODZYSK I RECYKLING

  • Wraz z rozwojem cywilizacji rośnie ilość produkowanych opakowań, a za tym ilość odpadów.Chronimy środowisko przez przetwarzanie własnych odpadów poprodukcyjnych i pozyskiwanych z rynku.

Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, odzysku i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych.